Правомощията на НСОРБ, предоставени с нормативни актове

04.05.2017

195

Правомощията на Националното сдружение на общините В Република България, предоставени с нормативни актове можете да видите в следния ДОКУМЕНТ.