Правила в извънредната епидемичнаобстановка

14.05.2020

618

С решение № 325 на Министерския съвет до 14.06.2020 г. на територията на страната е обявена извънредна епидемична обстановка. Конкретните разпореждания на министъра на здравеопазването можете да видите в прикачените файлове.