Практическо ръководство на български език по Програма „Европа за гражданите”

26.05.2017

217

В превод на български език тук можете да намерите Практическо ръководство за кандидатстване по мерки 2.1. „Побратимяване на градове” и 2.2. „Мрежи от градове” от Програмата „Европа за гражданите”. Ръководството описва практическите стъпки за подготовката и електронното депозиране на проекти, включва и информация за успешно реализирани партньорски инициативи с подкрепата на Програмата.

Покана за набиране на проектите по двете мерки ще бъде отворена през периода юни-септември.