Позиция на НСОРБ по Проект на Националната жилищна стратегия (НЖС)

Поззиция на Национално сдружение на общините по Проект на Национална жилищна стратегия (НЖС), публикуван за обществено обсъждане на 30.06.18. на Портала за обществени консултации на Министерски съвет.