Подкрепа за заетост по 2 процедури по ОП РЧР

03.07.2020

269

Общинските фирми и предприятия могат да получат подкрепа по две нови процедури финансирани от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (ОП РЧР)- https://esf.bg/s-novi-200-mln-lv-oprchr-shte-podkrepi-vaznagrazhdenijata-na-zapazeni-ili-novonaznacheni-sluzhiteli/.

Първата процедура  е „Заетост за теб“ и има за цел да предостави подкрепа за реинтеграция в заетост на безработните лица, останали без работа вследствие от възникналата пандемия и разпространението на коронавируса. Безработните лица  ще могат да бъдат наемани на пълно или непълно работно време за период до 3 месеца, в който ще бъдат покривани минималната им работна заплата и осигурителните вноски за сметка на работодателя. Има условие лицата  да не са били наети при същия работодател един месец преди подаване на заявление за подпомагане. След изтичане на 3-месечния срок на субсидирана заетост, работодателите ще бъдат задължени да запазят заетостта на 75% от подкрепените лица за период, равен на периода на субсидирана заетост. По процедурата са определени квоти за наемане на безработни в зависимост от списъчния състав на фирмите/предприятията за 2019 г.. Общият бюджет на процедурата е 160 млн. лв., като 50 млн. лв. приоритетно са насочени към фирми от секторите „Хотелиерство и ресторантьорство“ и „Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации“.

Втората процедура е  „Краткосрочна подкрепа за заетост в отговор на пандемията от COVID-19. Бюджетът й е 40 млн. лв. и цели запазване на работни места в сектор транспорт. Транспортните фирми и предприятия за градски и друг вид транспорт  могат да кандидатстват за компенсация от 290 лв. за служителите си, които са застрашени от освобождаване от работа. Работодателите са задължени да запазят заетостта на подкрепените служители за същия период, за който са получили подкрепа по операцията.

Кандидатстването за подкрепа и по двете процедури е чрез Агенцията по заетостта.