ПК по административно обслужване и общинска администрация избра своето ръководство

16.07.2020

281

Своето първо заседание за мандат 2019 – 2023 г. провежда Постоянната комисия по административно обслужване и общинска администрация към НСОРБ. В работата на експертно-консултативния орган в следващите три години ще вземат участие представители на 63 общини.

За председател на Комисията бе преизбрана г-жа Маринела Пазвантова – секретар на община Сухиндол, а нейни заместници ще бъдат секретарят на община Девин Елка Станчева, Нели Добрева - секретар на Община Разград, Албена Петрова  секретар на Община Правец, Ивона Савова - секретар Община Елена и секретарят на община Созопол Янко Костадинов.

Във форума на Постоянната комисия по административно обслужване и общинска администрация вземат участие заместник-председателят на Държавна агенция „Електронно управление“ Красимир Симонски, директорът на дирекция „Информационни системи и оперативна съвместимост“ Николай Минев и Васил Грънчаров - директор на дирекция „Мрежова и информационна сигурност“ в ДАЕУ.

Електронизацията в общините чрез държавните политики е една от водещите дискусии в програмата на първото заседание на Комисията. Членовете й ще се запознаят с актуализираната Стратегия за развитие на електронното управление в Република България 2019 - 2023 г. и Пътната карта за нейното изпълнение. Предстои Комисията да разгледа приоритетите и мерките в областта на електронното управление, предвидени за програмен период 2021-2027 и да дискутира предизвикателствата и възможностите за ползване на споделените ресурси на електронното управление.

В следобедната сесия на заседанието ще бъдат обсъдени практически проблеми при прилагането на Закона за достъп до обществена информация в общините и казуси от административна и съдебна практика. Поканен за участие в дискусията е адв. Александър Кашъмов - ръководител на правния екип на Програма Достъп до Информация.