Перспективи за нов етап на Българо-Швейцарската програма за сътрудничество

13.01.2020

225

Изпълнителният директор на НСОРБ Силвия Георгиева и г-н Ролан Питон - съветник по въпросите на швейцарско-българското сътрудничество в посолството на Швейцария в България обсъдиха перспективите за продължаване на успешното партньорството с българските местни власти.

България заема пето по размер на финансовата помощ място измежду 13-те страни, които получават подкрепа от Швейцария, след Полша, Румъния, Унгария и Чехия. Финансовото измерение на Българо-Швейцарската програма за сътрудничество към момента е 76 милиона шв. франка под формата на подкрепа за проекти, които са допринесли за намаляването на икономическите и социалните различия в разширения Европейски съюз. Финансирани са общо 93 проекта, а 22-ма докторанти и научни работници са били подпомогнати в по-нататъшното професионално. Над 100 общини са получили досега подкрепа за решаването на екологични проблеми,  за разработване на модели за дуално професионално образование като най-ефективното средство в подкрепа на младежката заетост. В 15 общини са въведени подходи за социално включване на уязвимите групи и модели за грижа за възрастните. Действието на първия период Българо-Швейцарската програма за сътрудничество приключи на 7.12.2019 г.

Швейцарското правителство е потвърдило интереса си за продължаване на подкрепата за инициативи и проекти у нас и провеждане на втора фаза на програмата. В момента се водят преговори с българското правителство за сключване на ново Споразумение. От името на българските общини, които са сред най-сериозните бенефициенти на швейцарската програма, изпълнителният директор на НСОРБ изрази готовност за продължаване на съвместните проекти, особено в областта на управлението на отпадъците, т.к. сред приоритетите през 2020 г. е разработването на ефективен механизъм за преминаване към нов модел на изчисляване на таксата за битови отпадъци – според генерирания обем. Това е радикална промяна в един от важните елементи на местните финанси и помощта на Швейцария би била осезаема в този аспект. Вторият фокус на сътрудничество са социалните услуги, които бяха важен приоритет и в приключилия етап от програмата за сътрудничество.

Предстои да бъде избран по-гъвкав модел за управление на новата Швейцарска програма, като швейцарската страна би предпочела единна координиращата структура за общините с необходимата експертиза в различни сфери на местното самоуправление,  опит и добро познаване на общинските нужди и не на последно място – безспорен авторитет в национален и международен план.

Рамковото споразумение между България и Швейцария бе подписано на 7 септември 2010 г. Чрез него Конфедерация Швейцария предоставя финансова подкрепа за страната ни в сфери като сигурност и реформи, подкрепа на гражданското общество, интеграция на малцинствата, околна среда и инфраструктура, подпомагане на частния сектор, изследване и образование, институционално партньорство и други области.