Отпада забраната за провеждане на конференции и семинари

30.05.2020

252

От 30 май 2020 г. се разрешава провеждането на конгресно-конферентни мероприятия, семинари, изложения при заетост на местата до 30% от общия капацитет на помещенията и при спазване на указанията на министъра на здравеопазването за безопасност.

Кметовете на общини могат да издават заповеди за прилагането на въведените мерки в рамките на своите правомощия.