Очакваме Вашите коментари по проект на Закон за изменение и допълнение на Административно-процесуалния кодекс, както и на още 142 броя кодекси и закони

18.12.2018

327

На Портала за обществени консултации www.strategy.bg е публикуван проект на Закон за изменение и допълнение на Административно-процесуалния кодекс (АПК), както и на още 142 броя кодекси и закони

Предложенията за промени в законодателството са от съществена важност за общините. Те са пряко свързани с работата на специализираната администрация и процесите по административно обслужване на гражданите и бизнеса. За пръв път такъв голам брой законодателни промени са предложени през Преходни и заключителни разпоредби на един нормативен акт.

Ще разчитаме на Вашите предложения и коментари на e-mail: pozicia@namrb.org в срок до 28.12.2018 г., с цел формиране на обща позиция на НСОРБ.

Екипът на Сдружението е на разположение за допълнителни въпроси и уточнения на тел. 02 943 44 67/8.

С част от обхвата на предложените изменения и допълнения, които касаят общините можете да се запознаете на сайта ни, в раздел "Проучвания сред общините"https://www.namrb.org/proutchvane-za-formirane-na-obshtcha-poziciia-na-nsorb-po-proekt-na-zakon-za-izmenenie-i-dopalnenie-na-administrativno-procesualniia-kodeks-apk-i-promeni-v-oshtche-142-broia-kodeksi-i-zakoni