Очакваме Вашето мнение по публикуван за обществено обсъждане проект на Закон за изменение и допълнение на ЗМСМА

30.11.2018

702

Проект на Закон за изменение и допълнение на ЗМСМА, изготвен от Министерство на финансите във връзка с протестите на кметове на кметства и след срещата на представители на Националното сдружение на кметовете на кметства с премиера, е публикуван за обществено обсъждане. 

Законопроектът е насочен към гарантиране изпълнението на общинските бюджети в частта им за кметствата. Същевременно предоставя права на кметовете на кметства за участие в комисиите за подбор на кандидати по обществените поръчки, в приемателните комисии при строителство на територията на кметството. Предвидени са и административно-наказателни разпоредби за неизпълнение на разходната част бюджета на общината в частта му за кметствата.

Ще се радваме да споделите позицията си по законопроекта, с цел изготвяне на обща позиция на НСОРБ. Можете да попълните онлайн анкетата ни до 6 декември 2018 г. (четвъртък) на електронен адрес: https://goo.gl/forms/MaHjLzazOcLE7Prf1