Очакваме до 31 август номинации за годишната награда „Медиен глас на общините“ за 2018 г. от медии и журналисти

30.07.2018

438

За втора поредна година НСОРБ ще връчи годишната си награда на медии и журналисти, отразяващи важни за общините дейности и инициативи - „Медиен глас на общините“ за 2018 г..

Участие могат да вземат национални и регионални печатни медии, телевизии, радиа, онлайн сайтове и портали. Призът ще бъде присъден на конкретен медиен продукт: публикация, репортаж, актуално предаване и др., насочен към общинските проблеми.

Мидиите могат да предложат конкретен продукт за участие в годишните награди, съобразен с критериите:

  • Всестранно отразяване на важен общински проблем
  • Подкрепа за подобряване / реформиране на националната рамка в ключови общински дейности и услуги.

Предложеният медиен продукт трябва да е авторски, да е публикуван / излъчен в периода 1 ноември 2017 г. – 31 август 2018 г.

Една медия може да номинира максимум до 3 материала.

Оценката на номинираните ще бъде извършена от жури, съставено от кметове, председатели на общински съвети и експерти „Връзки с обществеността“ в общините и в НСОРБ.

По традиция, наградата ще бъде връчена в рамките на най-големия ни форум – Годишната среща на местните власти, която ще се проведе от 1 до 3 октомври 2018 г. в к.к „Албена“.

Очакваме предложения от медиите до 31 август 2018 г., чрез попълнен формуляр, с прикачен материал, онлайн на адрес: https://goo.gl/forms/QaiCDOfHA2c7qxsE3, или на подходящ хартиен и/или електронен носител, заедно с приложения формуляр, на адреса на НСОРБ: 1111 София, ул. „Голаш“ № 23, за „Медиен глас на общините“, или на e-mail: namrb@namrb.org