Осма Национална среща на главните архитекти и експертите по устройствено планиране от общините

17.04.2019

109

Срещата ще се проведе от 17 до 19 април, с домакинството на Столична община.

Генерален спонсор на събитието са Заводи за горещо поцинковане.

В срещата се включват главни архитекти, зам.-кметове, съветници от ресорните комисии в общинските съвети. Заедно с представители на централната власт и поканените институции, те ще обсъждат актуални проблеми и ще търсят възможните работещи решения по повдигнатите казуси. Ще бъде представен и опитът на български общини в съвместно градско планиране от участието им в мрежи по програма УРБАКТ.

Ще се дебатират актуални въпроси, свързани с кадастралната осигуреност на общините, както и темите за внедряването на ГИС в общините и промените в ЗУТ. Ще бъдат дискутирани също и предизвикателствата пред подобряването на контрола върху строителството и взаимодействието между ДНСК, общините и строителния надзор. Столична община ще организира посещение на архитектурни и културни обекти. Ще бъдат поканени народни представители от Парламентарната комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление, представители на Министерството на регионалното развитие и благоустройство; Агенцията по геодезия, картография и кадастър; Дирекцията за национален строителен контрол; Върховния административен съд; Комисията за енергийно и водно регулиране и др.

Предварителна програма и информация очаквайте на: www.namrb-activ.org