Осигуряване на предпазни средства и дезинфектанти

16.03.2020

302

НСОРБ информира кметовете на общини, че за обезпечаване по най-бързия начин с необходимите количества предпазни средства (маски, ръкавици и др.) и дезинфектанти следва да изпращат заявките си до съответната Регионалната здравна инспекция.

Приоритетно ще бъдат изпълнявани заявки на болничните заведения, а до края на седмицата или началото на следващата ще се изпълняват заявките и на общините.

При получаване на по-актуална информация относно осигуряване на необходимите предпазни средства и дезинфектанти, кметовете на общини ще бъдат информирани своевременно.

Информацията и реда за предоставяне на необходимите средства и материали са съгласувани с комисар Николай Николов - ръководител на  Логистично-координационния център към Националния оперативен щаб.