ОПРЧР: Удължава се срокът за подаване на проекти по патронажната грижа

05.05.2020

279

До 29 май се удължава крайният срок за кандидатстване по процедурата „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3” по ОП „Развитие на човешките ресурси“- https://esf.bg/.

Процедурата цели подобряване на качеството на живот и възможностите за социално включване на хората с увреждания и възрастните хора, чрез осигуряване на мрежа от услуги в домашна среда и изграждане на подходящ (материален и кадрови) капацитет за предоставянето им.

Дейностите са насочени към възрасти хора над 65 г., на които се предоставят услуги в домашна среда, с цел да се ограничат контактите между хората и да се спазва социалната изолация, за да се спре разпространението на COVID-19.

Служителите на „Патронажната грижа“ доставят в дома на потребителите храна, лекарства и други стоки от първа необходимост, закупени със собствени средства. Нуждаещите получават и подкрепа за заплащането на битови сметки или други неотложни административни услуги.

Общият бюджет на процедурата е 45 млн. лв.