ОПРР: Изменения в насоките за кандидатстване по процедурата за деинституционализацията на възрастните и хората с увреждания

06.04.2020

340

На http://bgregio.eu/shemi/169/publikuvani-sa-izmeneni-nasoki-za-kandidatstvane-po-protsedura-podkrepa-za-deinstitutsionalizatsiya-na-sotsialnite-uslugi-za-vazrastni-i-hora-s-uvrezhdaniya.aspx  са публикувани изменени Насоки за кандидатстване по процедура „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания” по Оперативна програма „Региони в растеж“ (ОПРР).

Измененията са свързани с възможността две нови общини Кюстендил и Троян да депозират проекти до 25 юли за Центрове за грижа за лица с психични разстройства.

До 21 април по процедурата могат да кандидатстват и:

  • община Дупница за Център за грижа за лица с психични разстройства;
  • община Провадия за Център за грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване;
  • община Троян за Център за грижа за лица с умствена изостаналост.