ОПРР: Информация за неусвоения ресурс по процедурата за интегрираните планове

02.06.2020

423

На http://www.bgregio.eu/novini/1719/publikuvana-e-tablitsa-1-kam-nasoki-za-kandidatstvane-po-protsedura-izpalnenie-na-integrirani-planove-.aspx е публикувана актуална към 29 май Таблица 1 към Насоките за кандидатстване по процедура „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ (ОПРР).

В Таблицата е включена информация за размера на неусвоения ресурс от конкретните бенефициенти по процедурата (39-те големи града), за който могат да се подават проектни предложения за културна инфраструктура до 31.12.2020 г. Съгласно данните 26 общини имат да усвояват ресурс, който е в широкия диапазон от 100 хил. лв. до над 9.6 млн. лв.