ОПНО: Първия вариант на ОПНО 2021-2027 е изпратен на ЕК

03.04.2020

460

С писмена процедура за неприсъствено вземане на решение, Тематичната работна група за разработване на Оперативната програма за наука и образование (ОПНО) за програмен период 2021-2027 г.,  одобри първи проект на Програмата и даде мандат на председателя на работната група за изпращането му за неформални консултации със службите на Европейската комисия (ЕК) - https://www.eufunds.bg/bg/opseig/node/4297     

Одобреният документ е изпратен на ЕК на 31 март, като с това започват и първите дискусии по обхвата на приоритетите, избраните специфични цели и примерните дейности включени в новата програма, в областите на образованието и науката.

На https://opnoir.bg , в секция ПЛАНИРАНЕ/ 2021-2027/ можете да намерите подробна информация за състава и дейността на тематичната работна група и документи за програмен период 2021-2027 г.