ОП РЧР: Мерки по заетост по ОП РЧР към Агенцията по заетостта

16.03.2020

469

Мерки по заетост по ОП РЧР към Агенцията по заетостта:

Агенцията по заетостта https://www.az.government.bg/bg/news/view/informacija-za-rabotodateli-polzvashti-preferencii-za-naemane-na-bezrabotni-lica-3405/уведомява работодателите, че във връзка с мерките, предприети относно усложняващата се епидемична обстановка и разпространението на COVID-19, имат възможност да въведат дистанционна форма на работа на служителите си,

Въвежда се и облекчен режим за работодателите изпълняващи проекти по ОП РЧР, свързан със задължението им да представят в Бюрото по труда актуализиран График за работното време и местонахождението на обектите на работа.  Агенцията по заетостта препоръчва същият да се изпраща само по електронна поща на официалния електронен адрес на съответното бюро по труда с попълнени всички изискуеми реквизити.

За наетите лица, съгласно разпорежданията на компетентните органи, работодателите трябва да провеждат засилени противоепидемични мерки в работните помещения, в това число: филтър, дезинфекция и проветряване, инструктаж за спазване на лична хигиена на персонала, както и да не допускат служители или външни лица с прояви на остри заразни заболявания.