ОП ХРАНИ: Указания по проектите за топъл обяд във връзка с извънредното положение

16.03.2020

544

Управляващият орган (УО) на Оперативната програма за храни, чрез ИСУН 2020 е уведомил общините с договори за предоставяне на топъл обяд, за мерките които трябва да предприемат във връзка с обявяването на извънредно положение на територията на страната. Съгласно писмото на УО:

  1. В срок от 3 работни дни общините трябва да представят становище от съответната Регионална здравна инспекция (РЗИ). Чрез същото РЗИ следва да  даде заключение дали предоставянето на услугата (топъл обяд) може да продължи
  2. На общините се препоръчва:
  • да уведомят всички потребители на услугата относно необходимостта от спазването на превантивни мерки;
  • да обмислят възможността за предоставяне на храната до домовете на потребителите;
  • при невъзможност храната да се доставя по домовете, да се актуализират графиците за предоставянето й, с цел недопускане струпването на много хора на едно място. 

Писмото на УО можете да видите ТУК.