ОП ХРАНИ: Без консумация на храна на място в обществените трапезарии

25.03.2020

458

Управляващият орган (УО) на Оперативната програма за храни http://asp.government.bg/

напомня на общините с проекти за осигуряване на топъл обяд, че във връзка с нововъведените ограничения за предотвратяване разпространението на корона вируса, следва да не допускат консумация на място в обществените трапезарии на предоставения обяд.

Предвид факта, че основна част от потребителите на услугата са от най-рисковите групи за заболяване от корона вирус, приоритетно следва да се предприемат мерки за раздаване на храната по домовете. Всички потребители на услугата и персоналът, ангажиран с предоставянето й, трябва да бъдат информирани и да спазват мерките за превенция срещу разпространението на вируса.