Онлайн конференция на кметовете: Социално-икономическото възстановяване на местните власти в Югоизточна Европа в пост-COVID периода

02.09.2020

164

 

На 16 септември 2020 г. ще се проведе онлайн конференция с участие на кметове и длъжностни лица от местните власти в Югоизточна Европа. Събитието е част от програмата на ротационното председателство на НСОРБ на Мрежата на асоциациите на местните власти от Югоизточна Европа (НАЛАС). Основната цел ще бъде идентифициране на успешни подходи за оправомощаването на местните власти при планирането и прилагането на социално-икономическите стратегии за възстановяване след кризата с COVID-19. В тази връзка ще бъде проведен обмен относно въздействието на кризата, различните социално-икономически стратегии за възстановяване и добрите общински практики.

Също така ще бъдат представени и основните  изводи от проучването за социално-икономическите последици от кризата за местните власти в ЮИЕ, в което се включиха и редица български общини. Като Президент на НАЛАС за периода 2020-2021 г., приветствие към участниците ще отправи и г-н Емануил Манолов, кмет на община Павликени.

Онлайн конференцията ще бъде с продължително от 14:00 до 16:40 ч. и е организирана в следните три сесии:

  • Мобилизиране на общността за справяне с COVID-19;
  • Подобряване достъпа и възможностите;
  • Подкрепа за местната икономика.

Ще имате възможност да участвате в дискусиите с коментари, въпроси или предложения.

Подробности за програмата можете да намерите в приложение по-долу файл.

Събитието ще се организира чрез платформата Zoom и ще бъде на английски език.

Каним Ви любезно да се включите в онлайн конференцията, като се регистрирате на следния линк: https://zoom.us/meeting/register/tJUvceyorzMjGtfeRojRrL7LrZT-6dSk0Vpc?fbclid=IwAR0uQs0EnYfyAV1ksmRraGqhuNtrrMgT0vPNelLkmNJJyQ_YJHMui9tLWsU

При въпроси можете да се обръщате към отдел „Международно сътрудничество“ на НСОРБ: Яна Дочева, 02/943 44 67/68 и y.docheva@namrb.org

 

Документи

ДатаФайл
02.09.2020 Програма