Обучение за бенефициенти по Програмата за сътрудничество с Турция

08.09.2020

177

На 16 и 17 септември ще се проведе онлайн обучение http://www.ipacbc-bgtr.eu/media-news/second-project-implementation-training-second-call-proposals-edirne за бенефициентите по Втората покана за набиране на проектни предложения по Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-IPA България-Турция.

По време на обучението ще бъде представена информация за изпълнението на проектите и свързаните с него правила на програмата. На 16 септември обучението е във времевия диапазон от 10.00 до 13. 00 часа, а на 17 септември от 09.30 часа до 12.30 часа.

Крайният срок за регистрация в обучението е 10 септември 2020 г.