Обучение „Практически и правни проблеми при възлагане на обществените поръчки. Работа с ЦАИС „ЕОП“

05.06.2020

324

„НСОРБ-АКТИВ“ ЕООД ВЪЗОБНОВЯВА ПРОВЕЖДАНЕТО НА НАЦИОНАЛНИ ФОРУМИ

Обучение „Практически и правни проблеми при възлагане на обществените поръчки. Работа с ЦАИС „ЕОП“

След отпадането на забраната за групови събирания, спазвайки стриктно правилата за социална дистанция и съблюдаване на въведените противоепидемични мерки, „НСОРБ-Актив“ ЕООД възстановява организирането на присъствени форуми за експертите от общините.

Първият от тях е обучението „Прилагане на промените в ЗОП и ППЗОП и работа с ЦАИС „ЕОП“, което ще се проведе на 24 и 25 юни 2020 г., в хотел „Гергини“, с. Гергини, област Габрово.

Целева група са юристи и експерти, ангажирани с подготовката и провеждането на обществени поръчки. При проявен професионален интерес могат да се включат и други общински експерти.

Лектор на обучението ще бъде Ивайло Стоянов, юрист, гл. секретар на Националното сдружение на експертите по обществени поръчки (НСЕОП).

Акцентите, включени в програмата, ще бъдат актуалните теми в нормативната уредба, съобразно измененията в ЗОП и ППЗОП:

  • Преглед, визуализация на основните функционалности и правила за работа с ЦАИС „ЕОП“;
  • Отражение на електронното възлагане върху вътрешните правила за управление на цикъла на обществените поръчки и правилата за документооборота;
  • Практическа симулация на работа с ЦАИС „ЕОП“:
  • Нови моменти във вътрешните правила по ЗОП;
  • Прогнозиране и планиране на обществените поръчки.

Участниците могат предварително да изпратят конкретни казуси и въпроси на e-mail: e.trifonov@namrb.org до 22 юни (понеделник). Краен срок на регистрация: 18 юни (четвъртък).

За да се гарантира обучителния характер на събитието и обезпечаване на противоепидемичните мерки, регистрацията ще бъде активна до достигането на максимум 40 записани участника. При проявен интерес от по-голям брой желаещи, ще бъде организирано още едно обучение по същата тема.

Информация с условията, таксите и начините да се заяви участие, ще намерите на сайта на НСОРБ-Актив: www.namrb-activ.org.