Обучение по промените в нормативната уредба относно държавната служба

28.11.2019

798

На 28 и 29 ноември в гр. София, с лектор Ваня Новакова, експерт в дирекция „Модернизация на администрацията“ към МС ще се проведе обучение с фокус върху последно приети и предстоящи промени в нормативната уредба относно държавната служба (процедури и начини за провеждане на конкурсите за назначаване на държавни служители; кодекса за поведение на служителите в държавната администрация).

Подробна информация с програмата и условията за участие ще бъде своевременно публикувана на интернет-страниците на НСОРБ-Актив: www.namrb-activ.org и на НСОРБ: http://www.namrb.org/.