Обучение на тема: „Практическо приложение на Закона за личната помощ и подзаконовата уредба към него“ - няма места!

13.08.2019

1060

Поради големия интерес от страна на общините обявяваме трета дата на провеждане по същата програма: 20 - 21 август 2019 г.

Заявки за участие можете да изпращате в срок до 15 август 2019 г. или до изчерпване на местата, чрез попълване на он-лайн регистрационна форма: https://forms.gle/SQjSQkm2Yu9WaQF46

 

С условията и таксите за участие можете да се запознаете в изпратените покани за първите обучения до всички общини. А също и в онлайн заявката. Таксите за участие се превеждат по посочената банкова сметка на НСОРБ до 16 август 2019 г.

 

Както текущо Ви информираме през последните месеци от 1 септември предстои да стартира реалното предоставяне на лична помощ съгласно Закона за лична помощ.

Във връзка с множеството практически въпроси от общините по реализирането на новите ангажименти, НСОРБ организира обучение на тема: „Практическо приложение на Закона за личната помощ и подзаконовата уредба към него“, като на този етап сме определили две индикативни дати за обученията: 13-14 август (вторник и сряда) и 14-15 август (сряда и четвъртък) 2019 г. Мястото на провеждане е Центърът ни за обучение на местните власти, с. Гергини, общ. Габрово.

Предварителната програма на обучението можете да видите ТУК.

С условията и таксите за участие можете да се запознаете в изпратените покани до всички общини.

Заявки за участие можете да изпращате в срок до 7 август 2019 г. чрез попълване на он-лайн регистрационна форма: https://forms.gle/AUErforG2Mtpsy7u5

Напомняме, че таксите за участие се превеждат по посочената в поканата сметка на НСОРБ до 9 август!