ХХХII Общо събрание на НСОРБ

12.02.2019

197

На основание чл. 26, ал. 1 от ЗЮЛНЦ и чл. 14, ал. 1 от Устава на НСОРБ, със свое решение № 1.1/Протокол №32/11.12.2018 г, Управителният съвет свиква заседание на Общото събрание на НСОРБ на 12 февруари 2019 г. (вторник) от 13.00 ч. в зала „Рубин“, хотел Рамада, гр.София  при следния

Дневен ред:

  1. Отчет за дейността на Управителния съвет на НСОРБ през 2018 г.;
  2. Отчет за дейността на Контролния съвет на НСОРБ през 2018 г.;
  3. Програма за дейността на НСОРБ за 2019 г.; 
  4. Отчет за изпълнението на бюджета на НСОРБ за 2018 г. и проектобюджет за 2019 г.; 
  5. Приемане на Статут и видове отличия на НСОРБ 
  6. Разни

Покана за участие в ОС, програма и материалите по Дневния ред са изпратени на 11.01.2019 г. до всички делегати по Български пощи“ и на посочените от тях електронни пощи.

След приключване на дебатите по дневния ред на заседанието, е предвидено време за дискусия по актуални за общините въпроси.

При планиране на участието си, имайте предвид следния времеви график:

11.00 - 13.00 ч. - Регистрация на делегатите на общините в Общото събрание
13.00 - 15.30 ч. - Заседание на Общото събрание на НСОРБ
15.30 - 18.30 ч. - Съпътстващ форум „Европейски, национални и местни приоритети”

 

С оглед добрата предварителна подготовка, ще очакваме в срок не по-късно от 4 февруари 2019 г. да попълните и изпратите онлайн формуляра за заявяване на участие. Линк към формуляра е изпратен до делегатите в ОС на 11 януари, заедно с поканите и материалите за заседанието.