Общо събрание на НСОРБ

25.02.2020

955

Общото събрание на Националното сдружение на общините в България ще се проведе на 25 и 26 февруари в София.