ОБЩИНИТЕ ЗНАЯТ И МОГАТ!

01.10.2019

622

ОБЩИНИТЕ ЗНАЯТ И МОГАТ!

Събираме успешни общински примери за развитие на малките населени места.

 

Включете се с добра практика в изпълнението на проект „ГАЛОП – Растеж чрез активизиране на местния потенциал“ на НСОРБ, финансиран по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство!

НСОРБ събира информация за успешни общинския начинания, свързани с развитието на малките населени места. Вярваме, че всяка наша община има своите успехи, които трябва да служат за пример!

Заедно с Норвежката асоциация на местните власти стартирахме изпълнението на проект ГАЛОП, който цели идентифициране на съществуващите местни дадености и потенциал за социално-икономическо развитие, тяхното надграждане и оползотворяване.

Въз основа на анализа на събраните добри практики и идентифицираните местни активи, общините, отзовали се на настоящата покана ще могат да кандидатстват за последващо финансиране на концепция за местно икономическо развитие с пълната финансова подкрепа на проекта.

Тези общини ще бъдат включени в интензивния експертен и управленски обмен с норвежките местни власти и в учебните посещения в Норвегия. В допълнение, имаме принципно споразумение с Министерството на образованието и науката (Оператор на Програма „Местно развитие“ по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство) избраните общини да кандидатстват директно за финансиране на реалното изпълнение на техните местни стратегии по Малката грантова схема на програмата.

Ето защо Ви молим да попълните приложения кратък формуляр и да ни го изпратите на адрес: namrb@namrb.org до 30.09.2019 г. За въпроси, свързани с изготвянето на формуляра или изпълнението на проект ГАЛОП може да се обръщате към Симеон Петков, ел.поща: s.petkov@namrb.org, 02 94 34 467 или 0899 923 772.

 

Проект № BGLD-1.002-0001 “Растеж чрез активизиране на местния потенциал – GALOP