Общините успешно издържаха стрес-теста на COVID-19

17.07.2020

261

Кметът на Търговище д-р Дарин Димитров ще ръководи работата на Постоянната комисия по здравеопазване на НСОРБ през новия мандат. За заместник-председатели  бяха избрани кметът на Тетевен д-р Мадлена Бояджиева, заместник-кметът на община Бургас Йорданка Ананиева, заместник-кметът на община Добрич д-р Емилия Баева, заместник-председателят на ОбС Варна д-р Лидия Маринова, заместник-председателят на ОбС Калояново Мария Начева, д-р Ренета Кръстева – управител на МБАЛ Павликени ЕООД, секретарят на община Плевен Паулина Кирова, директорът на дирекция „Социални дейности и здравеопазване“ в община Велико Търново Росица Димитрова и д-р Пламен Китанов – управител на МБАЛ Ботевград.

Д-р Дарин Димитров, който бе председател на Комисията и в предходния мандат, обърна внимание на значителните усилия, положени от всички общини в условията на извънредно положение и изтъкна успехите в общинското здравеопазване, постигнати с добра организация и мобилизиране на собствен и привлечен ресурс. В кратки срокове 79 общински болници бяха приведени в готовност за лечение на пациенти с COVID-19. Средствата за ремонт, реконструкция, обзавеждане и оборудване бяха  осигурени от общинските бюджети, за сметка на други дейности и от дарения. В изключително трудната ситуация НСОРБ потърси помощ от страна на държавата, тъй като за много от лечебните заведения бе непосилно да се справят с изискванията на стандарта за "Инфекциозни болести".

В хода на кризата възникна необходимостта и от допълнителен ресурс за общинските болници, извън този по чл. 106, ал. 2 от Закона за лечебните заведения и Наредба № 3/05.04.2019 г. на Министерство на здравеопазването. В тази връзка, НСОРБ се обърна към министъра на здравеопазването с предложение общинските лечебни заведения да имат достъп до европейския ресурс, осигурен целево за МЗ: за допълнителни възнаграждения на медицинския и немедицинския персонал и за закупуване на оборудване и предпазни средства.

Рестрикциите за прием на пациенти в условията на извънредно положение изправи болниците пред нов проблем – драстично намаляване на средствата по клинични пътеки. НСОРБ подкрепи предложението на БЛС за изплащане на лечебните заведения на пълния размер на месечните им бюджети, без да са обвързани с отчетена дейност за периода. Постигнатото разбиране и изплащане на 85% от планираните бюджетни средства подпомогна общинските болници и даде възможност за поддържане на нормалния ритъм на работа.

Темата за  „пробойните“ в системите детското и училищното здравеопазване, както и проблемите на общинските болници е водеща в дискусионната част на форума.