Общините с достъп до Целева програма на МТСП

01.06.2020

482

Със заповед на министъра на труда и социалната политика е утвърдена Целева програма за общините, насочена към подпомагане на децата и младежите, настанени в социални услуги, делегирана държавна дейност от резидентен тип и домове за деца, лишени от родителска грижа от първи до дванадесети клас. Целта на програмата е да осигури достъп до непрекъснат образователен процес на децата и младежите. Общият бюджет на програмата е 1 000 000 лв., а срокът за кандидатстване е до 15 юли 2020 г.

Финансирането се извършва чрез фонд „Социална закрила“ на проектен принцип.

Повече информация можете да получите от ФСЗ на тел: 02/811 96 81, 811 96 73 и на https://www.mlsp.government.bg/fond-sotsialna-zakrila  

Документи

ДатаФайл
01.06.2020 Писмо МТСП
01.06.2020 Приложения