Общините поискаха 20% от винетната и тол таксата

20.07.2018

358

Да се предвиди част от приходите (не по-малко от 20%) от винетната такса и от тол таксата да постъпват и се разпределят като целеви приход в бюджетите на общините за поддържане и развитие на общинската пътна мрежа, поискахме в становището си по ЗИД на Закона за пътищата.

Считаме, че с предложението на НСОРБ ще се постигне по-справедливо разпределение на приходите от пътните такси. Това ще подкрепи поддържането на общинската пътна мрежа, чрез която гражданите на нашите градове и села получават достъп до основните публични услуги.
Общинската пътна мрежа е в критично състояние поради трайното й недофинансиране вече десетилетия наред. Като дължина 19 500 км. тя е почти равна на републиканската пътна мрежа, включително с магистралите (20 хил. км.). Прекият целеви приход на общините за поддържането й, пътният данък, беше отменен през 2004 г. и беше частично компенсиран чрез целевата субсидия за капиталови разходи. Общините нямат други външни източници за финансирането й. Реално поддържането на тази пътна мрежа, освен чрез частичното финансиране от капиталовата субсидия, се поема изцяло от общинските бюджети. Трябва да се отчете и факта, че освен нея общините трябва да поддържат със собствени средства и над 57 хил. км. улична мрежа в градовете и селата.

НСОРБ изрази принципна подкрепа за основната цел на законопроекта — реализиране на съвременна система за електронно таксуване за ползването на пътища за различните видове превозни средства на база изминато разстояние и на база време за ползване. Новият начин на таксуване ще доведе до по-справедливо разпределение на приноса на различните участници в движението по пътищата за финансирането на тяхната поддръжка и развитие и до значително увеличение на постъпленията от предвидените такси.

Предложението на НСОРБ беше аргументирано представено и отстоявано на заседанията на Комисията по бюджет и финанси и на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление в Народното събрание от члена на УС и кмет на община Враца Калин Каменов и от парламентарния секретар на НСОРБ Благой Станчев.

 

Пълният текст на становището ни можете да видите в раздел "Позиция пред централната влас", "Закони" или тук