Общините от Североизточна България - изпитанията на динамичното развитие и поуките на опита

07.02.2020

117

Кметове, председатели на общински съвети и съветници от общините в областите Варна, Добрич, Добричка, Търговище и Шумен участваха в обучението „Съвременно местно самоуправление в България”, организирано от НСОРБ. Форумът е част от програмата на Сдружението за подкрепа на новите изборни лица, които встъпват в местната власт в мандат 2019 – 2023 г. Опитни кметове от Североизточния район за планиране са лектори по основните теми, свързани с основните правомощия на местната власт, взаимодействието между кмета и общинския съвет, предизвикателствата в предстоящия мандат и  първите задачи, пред които се изправят органите на власт в общините.

Дарин Димитров, който вече втори мандат е начело на община Търговище и има зад гърба си солиден опит като парламентарист  направи интересни паралели между общините в други страни от ЕС и България. Средно 15,1 % е делът на общинските данъци спрямо всички налози в страните от ЕС. У нас местните данъци са само 3,1% от общата данъчна тежест. Липсата на предвидими местни източници за финансиране на общинските политики са едно от най-сериозните предизвикателства пред общините.

Нови отговорности в областта на социалната сфера възлага на общините Закона за социалните услуги, който предстои да влезе в сила от месец юли 2020 г. Прехвърлянето на задължения без съответното финансово обезпечаване остава един от най-важните проблеми пред значителна част от българските общини, а за редица средни и малки общини – трудно преодолимо препятствие, сподели със своите новоизбрани колеги от Североизточния район за планиране кметът на община Смядово Иванка Николова с трети мандат в управлението. В малките населени места се усеща най-сериозно обезлюдяването и проблема с полагането на адекватни грижи на самотноживеещи възрастни хора стои с особена острота.

Милена Недева – трети мандат кмет на община Каспичан запозна своите новоизбрани колеги от Североизточния регион с някои от основните управленски процеси на местно ниво. За ефективното управление на общината особено важно е активното включване на гражданите както в процеса на вземане на решения, така и в самото изпълнение на дейностите. Според  Милена Недева различната политическа принадлежност на кмета и председателя на общинския съвет не следва да бъде разглеждана като проблем пред управлението, а като възможност за развитие на местната власт към по-голяма диалогичност и постигане на синергия, която е от полза за местната общност.

Кметът на община Девня Свилен Шитов представи пред новоизбраните кметове и общински съветници основните проблеми в областта на управлението на местните финанси, пречупени през призмата на своя опит като общински съветник и кмет втори мандат. Девня е един от добрите примери в областта на финансирането, т.к. съотношението собствени приходи към субсидия е 7 към 4 млн. лева.

На 37-годишна възраст Валентин Димитров влиза в кметския кабинет на община Генерал Тошево. Вече е един от успешните управленци в местната власт у нас и започва втория си мандат с натрупан значителен опит. Като бивш финансист посъветва колегите си – новоизбрани кметове и общински съветници от Североизточния район,  да започнат с решителни мерки за оптимизиране на разходите в своята община.

В момента капиталова програма на община Генерал Тошево е ок. 2,5 млн. лева от собствени приходи и почти три пъти повече (ок. 7-8 млн.лв.)  привлечени средства. И ако през приключилите два програмни периода общините си завоюваха признанието на един от най-стриктните бенефициенти, община Генерал Тошево е  сред най-активните.

Екип на МРРБ представи пред кметовете и председатели на ОС от Североизточния район за планиране приоритетите в новата програма за развитие на регионите и променения подход в разпределението на евросредствата.