Обществено обсъждане: десет нови защитени зони

23.03.2020

211

На интернет страницата на МОСВ е публикувана информация за стартиране на обсъждането за обявяване на десет нови защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

https://www.moew.government.bg/bg/zapochva-obstestveno-obsujdane-za-obyavyavaneto-na-deset-novi-zastiteni-zoni/

Публикувани са проектозаповедите за обявяване на защитени зони  в следните девет общини: Айтос, Кюстендил, Братя Даскалови, Раковски, Трекляно, Силистра, Сливен, Вършец и Разлог.

Проектозаповедите и съпътстващата ги информация освен на страницата на министерството, те също така са на разположение в административните сгради на съответните Регионалните инспекции по околната среда и водите.

В едномесечен срок (от 20 март 2020 г.) заинтересованите лица могат да представят на министъра на околната среда и водите мотивирани писмени становища, възражения и предложения по посочените режими в проектите на заповедите.