Образци за изготвяне на отчетите за дейността на доброволните формирования в общините

14.01.2020

229

В изпълнение на разпоредбите на чл.37 от Наредбата за реда за създаване и организиране на дейността на доброволните формирования за предотвратяване и овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последствията от тях, кметовете на общини следва да изготвят доклад за извършените от доброволците дейности по чл.1, ал.2 и проведените обучения през 2019 г. Срокът за представяне на докладите в МВР е 31 януари 2020 г.

В рамките на месец януари 2020 г. следва да бъдат отчетени и дейностите, залегнали в Плана за изпълнение на Стратегията за развитие на доброволните формирования за защита при бедствия, пожари и други извънредни ситуации.

Можете да изтеглите таблиците, в които следва да бъдат оформени съответните отчети:

  • Таблица № 1 – извършени дейности от доброволното формирование по чл.1, ал.2 от Наредбата и извършени дейности за популяризиране на доброволчеството през 2019 г.;
  • Таблица № 2 – преминати обучения от доброволци през 2019 г.;
  • Таблица № 3 – обезпеченост на доброволното формирование за периода 2012 – 2019 г.

Отчетите трябва да бъдат изпратени по електронна поща на адрес: rmhadzhieva@mvr.bg.

За допълнителна информация и пояснения:

Главен инспектор Костадин Чифлигаров – тел. 02 960 10 353

Инспектор Радина Хаджиева – тел. 02 960 10 279

Документи

ДатаФайл
14.01.2020 Tablica_1
14.01.2020 Tablica_2
14.01.2020 Tablica_3