Обнародвани са промените в Наредба № 7/2013 г., свързани с отчисленията при депониране

23.03.2020

353

В Държавен вестник, бр. № 26/22.03.2020 г. (извънреден) са обнародвани дългоочакваните от общините промени в Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 от 2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци.

 В единствения параграф на изменението е посочено, че отчисленията за депониране за 2020 г.  ще  бъдат 69 лв./т; за 2021 г. – 82 лв./т; и за 2022 г. и всяка следваща година – 95 лв./т.

Наредбата влиза в сила в тридневен срок от нейното обнародване, коего ще позволи отчисленията, които следва общините да заплатят за месец март ще бъдат вече намалени на  69 лв./т;

Пълният текст на изменението можете да видите в броя на Държавен вестник: https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=147006