Обнародван е Законът за извънредното положение

24.03.2020

475

В извънреден брой 28 на Държавен вестник от 24.03.2020 г. е обнародван Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г.

Можете да сезапознаете с пълния текст на Закона от сайта на ДВ: https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp;jsessionid=B78E6E3FE83237F5084471D9FEAD9964?idMat=147150