НСОРБ започна подготовката за Бюджет 2021

05.02.2020

114

Както Ви информирахме в предходния Електронен бюлетин, НСОРБ стартира подготовката на предложенията ни по размерите на стандартите за делегираните от държавата дейности за следващата 2021 г. В тази връзка изпратихме електронни писма до ресорните общински представители от постоянните комисии и експертните мрежи на НСОРБ.
Ако все още не сте успели да дадете Вашите предложения за промени в размерите и начина на определяне на стандартите за делегираните от държавата дейности за 2021 г., можете да го направите:
· Чрез попълване на онлайн формуляр за “Здравеопазване”, “Социални услуги” и “Култура”, достъпни на:
- здравеопазване: https://forms.gle/QJTTK1PzfnoB5ni47
- социални услуги: https://forms.gle/aCtbNstP1xMPpuZc7
- култура: https://forms.gle/fF8Ms8VZNFy2ZpRk9
· Чрез изпращане на предложения за стандартите в останалите делегирани от държавата дейности – “Общинска администрация”, “Образование” и “Отбрана и сигурност” само на e-mail: pozicia@namrb.org


Срокът за попълване на формулярите и изпращане на предложения е до края на работния ден на 10 февруари.