НСОРБ с покана към общините в Европа за обмен на знания, стоки, експертиза и контакти

01.10.2019

1121

 

Колко пъти Вашата община се е нуждаела от:

  • експертиза или добри управленски практики по дадена тема;
  • мениджъри под наем“, които да помогнат в създаването или развитието на нова услуга;
  • доброволци, които да Ви помогнат в критични ситуации;
  • младежи, които искат да помогнат за почистването на кварталната градинка или оживяването на селското читалище;
  • оборудване за нуждите на общинската администрация, местната пожарна или училище;
  • инвеститори за неизползван местен ресурс или бизнес-партньори на фирмите от общината?

Общините в България и в Европа потребяват сходен набор от знания и услуги, за да изпълняват обществените си функции и задачи. Всички те имат нужда от експертния потенциал на специалисти в определена област, нуждаят се от доставки на стоки с обществено предназначение, търсят подходящи инвеститори.

В същото време светът се глобализира и предлага все по-лесно общуване и неизчерпаема информация. Общественият сектор в ЕС се развива в условията на свобода на движение на стоки, услуги, капитали и хора, а икономиката на споделянето набира все по-голяма скорост в световен мащаб. Бързото навлизане на електронните и комуникационни технологии ни дава още една възможност за задълбочаване на взаимоотношенията между общините – на национално и на международно ниво, без ограничение от време или място.

Решихме да отговорим на тази потребност като дадем възможност общинските нужди да получат по-лесен и бърз отговор...

За да бъдем полезни и да улесним Вашата ежедневна работа, екипът на НСОРБ започна работа по свой собствен проект за изграждане на европейска платформа за безвъзмездно споделяне на знания, стоки, услуги, техника, материали, суровини, материално оборудване, доброволци и бизнес контакти “Community Sharing” (Споделяне в общността).

Целта ни е чрез платформата да насърчим и улесним взаимопомощта между общините от всички държави – членки на ЕС, и от Западните Балкани, като осигурим институционална основа и подкрепа за това.

Смятаме, че платформата ще бъде удобен начин за търсенето и намирането на стоки, услуги и експертиза между общините в Европа, ще ги подпомогне за изграждането на още по-широка мрежа от контакти с чуждестранни градове и организации.

Примерна визуализация на платформата може да видите тук

Как ще работи платформата и как ще се осъществява обменът чрез нея

Всяка община (българска или чуждестранна) ще може да регистрира свой потребителски профил, който ще бъде видим за останалите потребители. След регистрацията, общината ще може да създава обяви за предлагане или търсене, както и да преглежда обявите на другите потребители. Ако намери предложение, отговарящо на нейното търсене, се преминава към реалния обмен.

Идеята за платформата вече е представена неформално на най-високо ниво в Комитета на регионите и има подкрепата на ръководството му за популяризирането й сред общините във всички държави-членки. НСОРБ ще представи официално проекта на 7 ноември в Брюксел по време на годишната среща на Съвета на европейските общини и региони (СЕОР).

За да разработим платформата максимално полезна за общинските нужди, за нас е от изключително значение да получим одобрение и мнение от нейните потенциални потребители. За целта сме подготвили кратка анкета и очакваме да отделите няколко минути за попълването й: тук.

Срокът за попълване на анкетата е 30 септември.

Ако имате въпроси, можете да се обърнете към Яна Дочева, началник отдел "Международно сътрудничество" в НСОРБ на тел. 02/9434467 и на ел. адрес: y.docheva@namrb.org