НСОРБ с подкрепата на НЗОК търси решение за спасяване на общинските болници

20.03.2020

314

Във връзка с изразеното безпокойство на много кметове, свързани със силно намаления поток от пациенти към общинските болници след обявеното извънредно положение и наложена карантина, НСОРБ потърси съдействие от НЗОК.

Значително намаления обем на работа през месец март, а вероятно и в следващите месеци, ще доведе и до намаляване на средствата, постъпващи от здравната каса. В изпратеното писмо се подчертава, че настоящата ситуация е важно всяко здравно заведение на територията на страната да бъде запазено, за да се осигури достъп до първична лечебна помощ най-вече в малките общини и отдалечените и рискови райони.

НСОРБ изразява своята увереност, че с общи действия ще успеем да преодолеем това предизвикателство.