НСОРБ предлага разширяване на дейностите по патронажната грижа по ОП РЧР

19.05.2020

369

На база искания от общини, НСОРБ направи предложение за изменение на допустимите за подкрепа дейности по процедура „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - Компонент -3” по ОП „Развитие на човешките ресурси“ (ОП РЧР).

В писмо https://www.namrb.org/izpalnenie до Управляващия орган на програмата,  Сдружението предлага разширяване на обхвата на подкрепа по Компонент 3 с дейности допустими по процедура „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - Компонент -2”, свързани с предоставянето на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги за нуждаещи се лица с увреждания и възрастни хора.

Като основен мотив за исканото изменение, се посочва отпадането на извънредното положение в страната, либерализирането на мерките за ограничаването на контактите между хората, както и редуцирането на броя на лицата под карантина. В резултат на това, потребителите желаещи да ползват предоставяните услуги по Компонент 3, значително намаляват. Същевременно, с оглед растящият брой на безработните лица и липсата на възможност за настаняване на потребители в резидентните социални услуги, се увеличават хората нуждаещи се от почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги.