НСОРБ поиска промяна в режима за връчването на съдебни книжа от общините

30.01.2019

506

НСОРБ изпрати писмо до министъра на правосъдието с искане за промяна в режима за връчването на съдебните книжа, в резултат на множеството сигнали от общини, които получихме.  Предложението ни е свързано с разработването на  механизъм за финансово обезпечаване на тази ресурсно неосигурена отговорност, като се търси решение с което се предоставя на общините частта от таксите, които се събрат по реда на чл. 73, ал. 2 от ГПК за обезпечаване на материално-техническите и административни разходи по производството. Подобно уреждане на отношенията е възможно да бъде установено чрез подписване на споразумения с общините, които желаят да извършват възмездно процедурата по връчване на съдебни книжа.

Целия текст на писмото можете да видите  тук.