НСОРБ поиска намаляване на отчисленията за депониране

30.01.2019

775

НСОРБ изпрати до министъра на околната среда и водите  Нено Димов предложение за изменение на Наредба № 7 от 19  декември 2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци.

На първото си за годината заседание Управителният съвет на НСОРБ обсъди поставените от общините проблеми и предлага намаляване на размера на отчисленията за 2020 г., както и ръстът да бъде отложен за 2022 г., когато се очаква да започне цялостното функциониране на регионалните системи за управление на отпадъците.

Тази промяна ще помогне прехода към въвеждане в експлоатация на изграждащите се общински инсталации и ще намалим тежестта на повишаващите се разходи за отчисленията в такса „битови отпадъци“ за гражданите.

По предложение на НСОРБ, за 2022 г. бе отложено и въвеждането на новите модели за изчисляване на ТБО.

Целия текст на писмото можете да видите  тук