НСОРБ партнира в кампанията на Министерство на здравеопазването за отбелязване Международния ден без тютюнопушене 15 ноември

14.11.2018

186

Министерство на здравеопазването, Регионалните здравни инспекции (РЗИ), Национално сдружение на общините в Р България и Общинските съвети по наркотични вещества ще отбележат Международния ден без тютюнопушене на 15 ноември 2018 г. с редица прояви в страната срещу тютюневата зависимост и за мотивация на активните пушачи за отказване от нея.

По традиция денят се отбелязва всеки трети четвъртък на месец ноември. Министерство на здравеопазването призовава всеки пушач на този ден да се опита да положи началото на отказване от тютюнопушене в името на собственото си здраве, както и на здравето на близки и приятели, които присъстват в обкръжението му като пасивни пушачи.

Според данни от „Здравния профил за България“, 2017 г. - https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/state/docs/chp_bulgaria_bulgarian.pdf  - източник Европейската комисия разпространението на тютюнопушенето сред българското население е най-високо в ЕС и е с почти седем процентни пункта над средното за ЕС

Тютюнопушенето е една от доказаните, водещи предотвратими причини за болестност и смъртност. В България кореспондиращите данни са съответно 13.5% от всички болести и 12.4% от смъртните случаи. Изчислено е, че приблизително 650 000 граждани на ЕС умират преждевременно всяка година заради употребата на тютюн, включително и непушачи. Съгласно оценките на Световната банка цената, която плаща здравната система на дадена държава за последствията за здравето от употребата на тютюневи изделия съставлява между 0.1% и 1.1% от брутния вътрешен продукт в различните страни..

Мотото на кампанията на 15 ноември е „Спри сега за по-добро здраве утре”.

Основната цел и усилия на кампанията ще бъдат насочени към активни пушачи за спирането на тютюневите изделия, съдържащи и не съдържащи тютюн. Отказването от тютюнопушенето носи на активните пушачи непосредствени и големи ползи за здравето при мъже и жени на всички възрасти – тези ползи се проявяват както при лица със свързани с пушенето заболявания, така и при лица без такива заболявания.

В цялата страна инициативите за популяризиране на Международния ден без тютюнопушене започнаха още в началото на месец ноември, насочени към младите хора, родители и деца за реализиране на ефективни превантивни дейности за ограничаване на пасивното тютюнопушене.

Цел на кампанията е и информиране на населението относно ефективните методи за отказване от поведенческа и никотинова зависимост, вследствие употребата на цигари. Припомняме, че всеки пушач може да се консултира безплатно как да откаже тютюнопушенето в Кабинетите за консултиране и отказване от тютюнопушенето, които са разположени в регионалните здравни инспекции в областните градове.

Повече информация можете да намерите на интернет страницата на всяка Регионална здравна инспекция в страната.