НСОРБ обявява процедура за вътрешен конкурентен избор с предмет „Организиране на форуми"

559

НСОРБ обявява процедура за вътрешен конкурентен избор с предмет „Организиране на форуми"

Документи

ДатаФайлУдостоверение за време
22.01.2019 Покана Номер на удостоверението за време: 4000094605569
Удостоверено време: 2019-01-22T10:38:21Z
Удостоверяваща организация: Борика Банксервиз

свали удостоверението
22.01.2019 Проект на договор Номер на удостоверението за време: 4000094605581
Удостоверено време: 2019-01-22T10:38:34Z
Удостоверяваща организация: Борика Банксервиз

свали удостоверението
22.01.2019 Образец на ценово предложение Номер на удостоверението за време: 4000094605577
Удостоверено време: 2019-01-22T10:38:31Z
Удостоверяваща организация: Борика Банксервиз

свали удостоверението
22.01.2019 Образец на техническо предложение Номер на удостоверението за време: 4000094605575
Удостоверено време: 2019-01-22T10:38:29Z
Удостоверяваща организация: Борика Банксервиз

свали удостоверението
22.01.2019 espd-request Номер на удостоверението за време: 4000094605574
Удостоверено време: 2019-01-22T10:38:27Z
Удостоверяваща организация: Борика Банксервиз

свали удостоверението
22.01.2019 ЕЕДОП - в електронен вид Номер на удостоверението за време: 4000094605572
Удостоверено време: 2019-01-22T10:38:25Z
Удостоверяваща организация: Борика Банксервиз

свали удостоверението
22.01.2019 Техническа спецификация Номер на удостоверението за време: 4000094605571
Удостоверено време: 2019-01-22T10:38:23Z
Удостоверяваща организация: Борика Банксервиз

свали удостоверението
05.02.2019 Съобщение за отваряне и оповестяване на ценови предложения Номер на удостоверението за време: 4000095066059
Удостоверено време: 2019-02-05T13:04:21Z
Удостоверяваща организация: Борика Банксервиз

свали удостоверението
20.02.2019 Протокол № 1 от дейността на комисията Номер на удостоверението за време: 4000095583316
Удостоверено време: 2019-02-20T13:14:38Z
Удостоверяваща организация: Борика Банксервиз

свали удостоверението
20.02.2019 Протокол № 2 от дейността на комисията Номер на удостоверението за време: 4000095583324
Удостоверено време: 2019-02-20T13:14:40Z
Удостоверяваща организация: Борика Банксервиз

свали удостоверението
20.02.2019 Доклад по чл.60, ал.1 от ППЗОП във връзка с чл.103, ал.3 от ЗОП Номер на удостоверението за време: 4000095583328
Удостоверено време: 2019-02-20T13:14:42Z
Удостоверяваща организация: Борика Банксервиз

свали удостоверението
20.02.2019 Решение за класиране на участниците и определяне на изпълнител Номер на удостоверението за време: 4000095583330
Удостоверено време: 2019-02-20T13:14:45Z
Удостоверяваща организация: Борика Банксервиз

свали удостоверението
12.03.2019 Oбявление за възложена поръчка Номер на удостоверението за време: 4000096713322
Удостоверено време: 2019-03-12T10:03:47Z
Удостоверяваща организация: Борика Банксервиз

свали удостоверението
12.03.2019 Договор за изпълнение и приложения Номер на удостоверението за време: 4000096713323
Удостоверено време: 2019-03-12T10:03:49Z
Удостоверяваща организация: Борика Банксервиз

свали удостоверението
03.12.2019 Допълнителен анекс към договор Номер на удостоверението за време: 4000113615396
Удостоверено време: 2019-12-03T14:13:21Z
Удостоверяваща организация: Борика Банксервиз

свали удостоверението