НСОРБ обявява процедура за вътрешен конкурентен избор с предмет „Организиране на форуми и обучения"

391

НСОРБ обявява процедура за вътрешен конкурентен избор с предмет „Организиране на форуми и  обучения"

Документи

ДатаФайлУдостоверение за време
17.07.2019 Покана Номер на удостоверението за време: 4000105282150
Удостоверено време: 2019-07-17T08:24:06Z
Удостоверяваща организация: Борика Банксервиз

свали удостоверението
17.07.2019 Техническа спецификация Номер на удостоверението за време: 4000105282153
Удостоверено време: 2019-07-17T08:24:10Z
Удостоверяваща организация: Борика Банксервиз

свали удостоверението
17.07.2019 ЕЕДОП - в електронен вид Номер на удостоверението за време: 4000105282154
Удостоверено време: 2019-07-17T08:24:12Z
Удостоверяваща организация: Борика Банксервиз

свали удостоверението
17.07.2019 Образци на техническо предложение за отделните обособени позиции Номер на удостоверението за време: 4000105282159
Удостоверено време: 2019-07-17T08:24:14Z
Удостоверяваща организация: Борика Банксервиз

свали удостоверението
17.07.2019 Образци на ценово предложение за отделните обособени позиции Номер на удостоверението за време: 4000105282161
Удостоверено време: 2019-07-17T08:24:17Z
Удостоверяваща организация: Борика Банксервиз

свали удостоверението
17.07.2019 Проект на договор Номер на удостоверението за време: 4000105282165
Удостоверено време: 2019-07-17T08:24:19Z
Удостоверяваща организация: Борика Банксервиз

свали удостоверението
31.07.2019 Съобщение за отваряне на ценови предложения Номер на удостоверението за време: 4000105971762
Удостоверено време: 2019-07-31T10:04:53Z
Удостоверяваща организация: Борика Банксервиз

свали удостоверението
07.08.2019 Протокол № 1 от дейността на комисията Номер на удостоверението за време: 4000106354916
Удостоверено време: 2019-08-07T09:49:59Z
Удостоверяваща организация: Борика Банксервиз

свали удостоверението
07.08.2019 Протокол № 2 от дейността на комисията Номер на удостоверението за време: 4000106354921
Удостоверено време: 2019-08-07T09:50:02Z
Удостоверяваща организация: Борика Банксервиз

свали удостоверението
07.08.2019 Доклад по чл.60, ал.1 от ППЗОП във връзка с чл.103, ал.3 от ЗОП Номер на удостоверението за време: 4000106354957
Удостоверено време: 2019-08-07T09:50:32Z
Удостоверяваща организация: Борика Банксервиз

свали удостоверението
07.08.2019 Решение за класиране на участниците и определяне на изпълнител Номер на удостоверението за време: 4000106354961
Удостоверено време: 2019-08-07T09:50:34Z
Удостоверяваща организация: Борика Банксервиз

свали удостоверението
18.09.2019 Oбявление за възложена поръчка Номер на удостоверението за време: 4000108947837
Удостоверено време: 2019-09-18T12:08:34Z
Удостоверяваща организация: Борика Банксервиз

свали удостоверението
18.09.2019 Договор и приложения за обособена позиция 1 Номер на удостоверението за време: 4000108947840
Удостоверено време: 2019-09-18T12:08:36Z
Удостоверяваща организация: Борика Банксервиз

свали удостоверението
18.09.2019 Договор и приложения за обособена позиция 2 Номер на удостоверението за време: 4000108947843
Удостоверено време: 2019-09-18T12:08:38Z
Удостоверяваща организация: Борика Банксервиз

свали удостоверението
18.09.2019 Договор и приложения за обособена позиция 3 Номер на удостоверението за време: 4000108947846
Удостоверено време: 2019-09-18T12:08:40Z
Удостоверяваща организация: Борика Банксервиз

свали удостоверението