НСОРБ обявява процедура за вътрешен конкурентен избор с предмет „Организиране на форуми"

547

НСОРБ обявява процедура за вътрешен конкурентен избор с предмет „Организиране на форуми"

Документи

ДатаФайлУдостоверение за време
18.06.2018 Покана Номер на удостоверението за време: 4000085955695
Удостоверено време: 2018-06-18T13:55:19Z
Удостоверяваща организация: Борика Банксервиз

свали удостоверението
03.07.2018 Съобщение за отваряне и оповестяване на ценови предложения Номер на удостоверението за време: 4000087269568
Удостоверено време: 2018-07-03T13:04:34Z
Удостоверяваща организация: Борика Банксервиз

свали удостоверението
10.07.2018 Протокол № 2 от дейността на комисията Номер на удостоверението за време: 4000087753815
Удостоверено време: 2018-07-10T12:53:43Z
Удостоверяваща организация: Борика Банксервиз

свали удостоверението
10.07.2018 Доклад по чл.60, ал.1 от ППЗОП във връзка с чл.103, ал.3 от ЗОП Номер на удостоверението за време: 4000087753824
Удостоверено време: 2018-07-10T12:53:46Z
Удостоверяваща организация: Борика Банксервиз

свали удостоверението
10.07.2018 Решение за класиране на участниците и определяне на изпълнител Номер на удостоверението за време: 4000087753828
Удостоверено време: 2018-07-10T12:53:50Z
Удостоверяваща организация: Борика Банксервиз

свали удостоверението
10.07.2018 Протокол № 1 от дейността на комисията Номер на удостоверението за време: 4000087753808
Удостоверено време: 2018-07-10T12:53:41Z
Удостоверяваща организация: Борика Банксервиз

свали удостоверението
18.06.2018 Техническа спецификация Номер на удостоверението за време: 4000085955703
Удостоверено време: 2018-06-18T13:55:21Z
Удостоверяваща организация: Борика Банксервиз

свали удостоверението
18.06.2018 ЕЕДОП - в електронен вид Номер на удостоверението за време: 4000085955709
Удостоверено време: 2018-06-18T13:55:24Z
Удостоверяваща организация: Борика Банксервиз

свали удостоверението
18.06.2018 espd-request Номер на удостоверението за време: 4000085955714
Удостоверено време: 2018-06-18T13:55:27Z
Удостоверяваща организация: Борика Банксервиз

свали удостоверението
18.06.2018 Образец на техническо предложение Номер на удостоверението за време: 4000085955720
Удостоверено време: 2018-06-18T13:55:30Z
Удостоверяваща организация: Борика Банксервиз

свали удостоверението
18.06.2018 Образец на ценово предложение Номер на удостоверението за време: 4000085955730
Удостоверено време: 2018-06-18T13:55:33Z
Удостоверяваща организация: Борика Банксервиз

свали удостоверението
18.06.2018 Проект на договор Номер на удостоверението за време: 4000085955736
Удостоверено време: 2018-06-18T13:55:35Z
Удостоверяваща организация: Борика Банксервиз

свали удостоверението
20.08.2018 Oбявление за възложена поръчка Номер на удостоверението за време: 4000090057707
Удостоверено време: 2018-08-20T08:40:23Z
Удостоверяваща организация: Борика Банксервиз

свали удостоверението
20.08.2018 Договор за изпълнение и приложения Номер на удостоверението за време: 4000090057710
Удостоверено време: 2018-08-20T08:40:26Z
Удостоверяваща организация: Борика Банксервиз

свали удостоверението