НСОРБ обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Разработване на примерни модели за административни структури на седем групи общини и проекти на документи за организационното им развитие”, в две обособени позиции

1028

„Разработване на примерни модели за административни структури на седем групи общини и проекти на документи за организационното им развитие”, в две обособени позиции:

Обособена позиция № 1: „Разработване на примерни модели за административни структури на седем групи общини”

Обособена позиция № 2: „Разработване на проекти на нормативни актове, устройствени правилници и други документи, необходими на общините за оптимизиране структурата на администрацията им”

 

Електронна преписка № 2018-1632/12.12.2018 г.

Документи

ДатаФайлУдостоверение за време
14.12.2018 Решение за откриване на процедура Номер на удостоверението за време: 4000093495381
Удостоверено време: 2018-12-14T11:23:20Z
Удостоверяваща организация: Борика Банксервиз

свали удостоверението
14.12.2018 Обявление за поръчка Номер на удостоверението за време: 4000093495397
Удостоверено време: 2018-12-14T11:23:52Z
Удостоверяваща организация: Борика Банксервиз

свали удостоверението
14.12.2018 Документация Номер на удостоверението за време: 4000093508806
Удостоверено време: 2018-12-14T16:35:25Z
Удостоверяваща организация: Борика Банксервиз

свали удостоверението
30.01.2019 Протокол № 1 от дейността на Комисията Номер на удостоверението за време: 4000094876633
Удостоверено време: 2019-01-30T12:05:59Z
Удостоверяваща организация: Борика Банксервиз

свали удостоверението
15.03.2019 Съобщение за отваряне на ценови предложения Номер на удостоверението за време: 4000096873953
Удостоверено време: 2019-03-15T11:58:12Z
Удостоверяваща организация: Борика Банксервиз

свали удостоверението
26.03.2019 Протокол № 2 от дейността на комисията Номер на удостоверението за време: 4000097359180
Удостоверено време: 2019-03-26T11:49:25Z
Удостоверяваща организация: Борика Банксервиз

свали удостоверението
26.03.2019 Протокол № 3 от дейността на комисията Номер на удостоверението за време: 4000097359183
Удостоверено време: 2019-03-26T11:49:27Z
Удостоверяваща организация: Борика Банксервиз

свали удостоверението
26.03.2019 Доклад по чл.60, ал.1 от ППЗОП във връзка с чл.103, ал.3 от ЗОП Номер на удостоверението за време: 4000097359193
Удостоверено време: 2019-03-26T11:49:30Z
Удостоверяваща организация: Борика Банксервиз

свали удостоверението
26.03.2019 Решение за класиране на участниците и определяне на изпълнител Номер на удостоверението за време: 4000097359198
Удостоверено време: 2019-03-26T11:49:32Z
Удостоверяваща организация: Борика Банксервиз

свали удостоверението
13.05.2019 Oбявление за възложена поръчка Номер на удостоверението за време: 4000100577917
Удостоверено време: 2019-05-13T12:13:44Z
Удостоверяваща организация: Борика Банксервиз

свали удостоверението
13.05.2019 Договор и приложения за обособена позиция 1 Номер на удостоверението за време: 4000100577918
Удостоверено време: 2019-05-13T12:13:46Z
Удостоверяваща организация: Борика Банксервиз

свали удостоверението
13.05.2019 Договор и приложения за обособена позиция 2 Номер на удостоверението за време: 4000100577923
Удостоверено време: 2019-05-13T12:13:49Z
Удостоверяваща организация: Борика Банксервиз

свали удостоверението
10.04.2020 Допълнително споразумение към договора за обособена позиция 2 Номер на удостоверението за време: 4000121802779
Удостоверено време: 2020-04-10T12:44:15Z
Удостоверяваща организация: Борика Банксервиз

свали удостоверението