НСОРБ настоява да получи официална информация за анонсираната нова възможност общините да сключват споразумения с АПИ за освобождаване от винетна такса

21.02.2020

246

Във връзка със създадено обществено напрежение, както и поради нееднократните, но безрезултатни към до този момент усилия на кметовете на общини за освобождаване на пътни участъци от винетна такса, на 21.02.2020 г. НСОРБ изпрати писмо  до председателя на УС на АПИ и до министъра на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова с настояване за незабавно предоставяне на точни и еднозначни указания за приложимите в настоящия момент правила, процедури и срокове за уреждане на взаимоотношенията между държавата и общините по отношение на платената пътна мрежа.

Председателят на УС на НСОРБ настоява Сдружението, респективно общините, да бъдат информирани в кратки срокове за действащите и обсъжданите процедурите както по прекласиране на участъци от републиканската пътна мрежа в общински, така и за възможностите за сключване на споразумения между АПИ и конкретни общини, за които НСОРБ научи от медиите. НСОРБ разчита да бъдат получени разяснения относно правната рамка, необходимите документи за предоставяне от страна на общините, прогнозни разходи по поддържане на съответната пътна мрежа, както и сроковете, в които следва да приключват да очакваме финализиране на съответните процедури.

По-рано НСОРБ опроверга лансираните в публичното пространство тези за „бездействие“ на кметовете за премахване на винетките по важни маршрути са оправдание и изнесе данни за внесените от кметове заявления в Пътната агенция още през 2019 г. и продължаващи повече от година безрезултатни преговори.

Пълният текст на писмото можете да видите в прикачените документи.

Документи