НСОРБ изпрати становище по втория проект на Програмата за развитие на регионите за периода 2021-2027 г.

09.09.2020

180

НСОРБ изпрати до МРРБ експертни коментари и бележки по втория проект на Програмата за развитие на регионите (ПРР) за периода 2021-2027 г., предоставен на 24 август по електронна поща на Тематичната работна група (ТРГ) по подготовката й. Пълният текст на направените предложения можете да видите на страницата на НСОРБ в раздел „Нов програмен период 2021 – 2027 г.“ http://www.namrb.org/operativna-programa-za-razvitie-na-regionite