НСОРБ изпрати на МОСВ становище по ЗИД на Закона за чистота на атмосферния въздух

11.06.2018

550

В него остро възразяваме срещу промените в Закона свързани с въвеждането на норма, определяща, че кметовете на общините са отговорни за осигуряване на чистотата на въздуха на територията на тяхната община.

Считаме за недопустимо да се прехвърля пълната отговорност за осигуряване чистотата на въздуха за територията на общината, след като други компетентни органи имат правомощия да определят националните политиките и регулации, както и да разрешават условията за дейността на различни източници на емисии - битово отопление, транспорт, промишленост, пренос на замърсители при трансгранично замърсяване и др. Не е възможно единствено кметовете да бъдат натоварени с цялата отговорност, предвид различните компетентни органи, имащи отношение и върху контрола на качеството на въздуха.

НСОРБ подкрепи приемането на разпоредби, въвеждащи изисквания за качеството на твърдите горива, използвани за битово отопление от населението.


Цялото становище на НСОРБ, както и множеството конкретни предложения по ЗИД на Закона за чистота на атмосферния въздух може да видите ТУК