НСОРБ изпрати коментари и бележки по процедура „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - Компонент -2“ по ОП РЧР

22.11.2018

1033

НСОРБ депозира обобщени коментари и бележки на общините по проекта на пакета документи за кандидатстване по процедура „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - Компонент -2” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“(ОП РЧР).

Пълният текст на становището ни можете да видите тук.

НСОРБ благодари на десетките общини и експертите им, които предоставиха резонни и мотивирани коментари и бележки по проекта на документите за кандидатстване.